2019年2月25日 星期一

台北美食 ניתוח איכותי משפטי והקלה על זכויות האדם של השליה (מאמר מקצועי)

台北美食 פלילי הגנה הו הונג 18-07-26 18:36 "אני רוצה להחזיר את השליה שהפקתי, אבל הרופא אמר שהתייחסו אליה כאל פסולת רפואית, אני רוצה לשאול מי הוא הבעלים של השליה". ייתכן שלא כל אשה תשים לב לבעיה של השליה לאחר הלידה, אבל כאשר כאשר אתה צריך לחזור לשיליה, אל מול תשובתו של בית החולים, רוב האנשים יהיו כל כך לא נוח לשאול את עצמם. במצב בפועל, רוב בתי החולים מתייחסים גם הם לשליה לצורך העברת הלידה כפסולת רפואית, והם סבורים כי הבעלות על השליה שייכת לבית החולים, וממילא לא יתייעצו עם האם או יחתמו ישירות על היולדות לבית החולים לטיפול. השליה (שליה) היא חילוף חומר איבר חיוני בין העובר לאם, וגם היא תקופה של הריון אנושי בין רקמות איבר אמא גדלה סרטם המשותף של רירית רחם ניבטת האימהית ועוברי מחייב. השליה היא עדיין רפואה סינית מסורתית, המכונה מכונית הנהר הסגולה, הידועה גם בשם השליה, מעיל התא, התא, בגדי העובר, קרום העובר. כיום אין הרבה מחקרים משפטיים על השליה האנושית בסין, ואין עבודה מיוחדת עליה. למרות המחלקה המנהלית של בריאות דרך המסמכים הנורמטיביים ההשליה שייכת בבירור לכל האמהות, אבל זה בלבול סביב הנהלת בית החולים בטיפול שליה אימהית, פרות בוטות שליה אימהית התרחשו מן הבעלות. מאחר שרוב הנשים עדיין לא מודעות לזכויותיהם הופרו לא, הבעיה לא הובילה בקנה המידה גדולה החשוף, אך עם המודעות לזכויות אזרח, אנשים שמים לב יותר להגנה על זכויותיהם, אני מאמין שאם מוסדות רפואיים עדיין תחת הקודם ניהול המודל הישן, לא לשים לב לבניית מערכת השליה וניהול ושיפור האיכות המשפטית של אנשי רפואה, אני חושש שזה יוביל התדיינות בקנה מידה גדול. השליה האנושית קשורה לעובר בלידה, מהו הרכוש המשפטי שלו? איך להגדיר את הבעלות שלה, כי הנושא עדיין לא משך את תשומת הלב של החברה, המחקר של הקהילה התיאוריה המשפטית היא נדירה. המחבר זה כותב מאמר זה, לבצע ניתוח רדוד מתמקד הרכוש המשפטי של השליה, כותרת אדם זכות קלה, ליזום, כדי למשוך את תשומת הלב ומחקר על ההגנה הסוציאלית של השליה. שליה חיה אחרת מאוחדת יותר בגלל ההבנה המאוחדת של המעגלים התיאורטיים והמעשיים, המחבר לא יחזור כאן. ראשית, את התכונות המשפטיות של השליה האנושית לקבלת חוק קניין שליה האנושי, למרות נטייה לדון הרבה, אבל יכולה להיות מחולקת לשני פלגים, כמה חוקרים מאמינים כי לאחר חלק הגוף מהגוף יכול להיחשב כאובייקטים נפרדים, כגון איברים אנושיים, דם, שיער, וכו ' והיא מוגנת על ידי חוק רכוש; כמה חוקרים מאמינים כי שליה אנושית שייכים אברי אדם, חלק "החפצים מיוחדים" המשפטיים, יש לייחס להתאים את היקף זכויות אישיות. אני מאמין כי השליה האנושית וחפץ חומר מיוחד ותכונות כפולות זכויות אישיות, אפילו זכויות הקניין האישי של הרכוש שלה הגדול היו באזורים מסוימים. ראשית, השליה האנושית יש עצמה המאפיינים של דברים, זה משהו שיצא מאחורי אמא הוא מוחשי, קיום עצמאי, למרות תקנות המדינה לאסור מכירת השליה האנושית, אך אינה מונעת הוא קיים בתור צמחי מרפא סיניים, שלה עצמה יש ערך כלכלי מסוים. שנית, מאז השליה האנושית מבודדת מהאם, אשר בתורו לא רק כאובייקט עצמאי קיים, לעתים קרובות עם זכויות הקניין האישי שלהם, אשר עשוי להיות זכויות קניין אישיות המבוסס הורה קיים, עשוי להיות הסמליות אישיות היא עוצמה מבוססת על שליה אנושית קיים, כגון בחלקים של המדינה יש לקבור את השליה כדי לחלוק כבוד החיים הגדולים של תפילה או תינוקות גדלי מכס בריא באזורים אלה או לאנשים באזורים אלה מפרים השליה האנושית התנהגות תקינה, אם נחשבה להפרה של זכויות היחיד רכוש צד, הוא בבירור לא מספיק, זה גם פוגע בכבוד האישי של השליה האנושית נהנתה הסדר הציבורי והמוסרי מבוסס על זיכרון זכויות מוסריות יש אישיות סמלית, בגין פרות כאלו תיעשינה פרות בהתאם התחייבות זכויות אישית. לבסוף, המדינה שלנו היא לאסור מסחר שליה אנושי, סיבת דרישה כזאת, אבל גם לוקח בחשבון את השליה האנושית, למרות מההורה המקורי, אך היא קשורה באופן הדוק עם זכויות האישיות של אמו, הקשורה לערכים החברתיים כולו בניית מערכת אתית לשמירה על סדר ציבורי ומוסרית, כגון אדם לצורך להשפיל את אמא, השליה האנושית תלויים במקומות ציבוריים, אם רק נחשב להפרה של עניין, הקורבן היה תקין רק כדי להחזיר את הפיצוי הכספי, אינם זכאים לפיצוי בגין נזק מוסרי, אבל זה כמובן לא יכול לפצות על אמא הנזק הנפשי, אשר אינו תואם את הדרישות של נזק ישנה תרופה. שנית, האדם השליה הבעלות עבור בעלות שליה אנושית, המומחים המשפטיים הקהילה הרפואית על הבעלות של השליה יש דעה אחרת, בעיקר אב מיוחס אמר, אמרה אמו ייחוס, הורי ייחוס לומר, בעלות של העובר אמר, האמא העוברת המיוחסת אמרה החולים אמרו בעלות נקודת מבט אחרת. נכון לעכשיו כמה בתי חולים בעצם מתקיימים דעה כי בעלות של בית החולים, אמרה החולים זכאים לאימהות תהליך אחיד רפואי שליה בפועל כי רכש באופן טבעי בעלות של השליה, אבל התאוריה היא עכשיו היעדר כל בסיס משפט תמיכה. צג מח' מנהלית של בריאות של האמא הוא מיוחס לומר, בהתאם להוראות, "משרד הבריאות אשר את העסקה על השליה לאחר מתן אמהות לידה" ו "לחזק את הניהול של עשר דרישות אבטחה מיילדות," נספחים עובריים (שליה) יהיו שייכים לכל האמהות. אני מאמין כי שליה אנושית ביצית מופרה בין סרטים ניבטים האימהיים עובריים שגודלו איברי אמא מחייבים הארץ רירית רחם הרקמות במהלך פיתוח, לצורך החלפת החומר בין העובר לאם. הגיבוש של השליה מופרה העובר ואת משותף הרחם של האמא גדל, בעלות צריכה להיות שייכת לאם העוברת, אלא גם במדינה שלנו החלה הכרה מוגבלת של העובר יש את היכולת לזכויות אזרח, כמובן, למעט לידה עוברת מת בלידה לא יכולה להיות מיוצר בגלל השליה בגוף של האמא להתעלם ההגנה של הזכויות של העובר. לכן אני מאמין כי שלית הבעלות צריכה להיות שייכת לאם ולעובר נפוץ, מוקנות האמא של כל כאשר עובר נולד מתה. שלישית, הבעלות האנושית של השליה ממש הפריעה מבחינה חוקיתhttps://www.teamo.com.tw/taipeifood01.html הכללים הנוכחיים שלנו, בנסיבות רגילות בעלות השליה האנושית של כל אימהית, אלא גם מספק חריגים. על פי נתוני משרד הבריאות אישר את העסקה על השליה לאחר מתן אמהות הלידה "ו" לחזק את ניהול הבטיחות של עשר תקנות המיילדות "מספק לנשים לוותר או לתרום את השליה, יכול להיות מסולק על ידי המוסד הרפואי. במקרה של השליה יש התפשטות של מחלות זיהומיות, מוסדות רפואיים יודיע אמהות מיד, חיטוי" בהתאם "חוק מניעת מחלות מידבקות," ההוראות הרלוונטיות "תקנות ניהול פסולת רפואית", ומעובד בהתאם פסולת רפואית. על פי הוראות אלה, המוסד הרפואי להיות כדין, את הזכות לממש את השליה לקבל ללא תשלום, ישנם שלושה תרחישים: אמהות לוותר, יולד לתרום את השליה, במקרה של שליה אנושית יש התפשטות של מחלות זיהומיות ומייד להודיע ​​אמהות, בשני המקרים הראשונים קלים יותר להבין, זכויות אדם לוותר על הזכות לרשות או העברה של הזכות לרשות, הוא האדם הנכון לייצג מודעות עצמיות, אבל השליה האנושית ויש המקרה מייד להודיע ​​אמהות להפיץ מחלות זיהומיות, המוסדות הרפואיים הגישה לגיטימית, חופשית מצד ימין של סילוק מורכב יותר, אנו מאמינים כי הצורך לפגוש שני תנאים: 1. השליה האנושית עלולה לגרום להתפשטות של מחלות זיהומיות. על פי סעיף "חוק מניעת מחלות" של מחלות זיהומיות מחולק קבוצה A, B ו- C בכיתה, וכן בפסקה השנייה, שלושה, ארבעה סטים את סוג מסוים של מחלות זיהומיות, מוסד רפואי, כך מתקבל זכות לרשות צריך להוכיח כי השליה האנושית נדבקו הגורם המדבק או אִמָהִי עצמו נושאי מחלות זיהומיות. הנקודה בזמן שבו השליה האנושית מוכרת כבעלת אפשרות של העברת מחלות זיהומיות. אני מאמין שנשים צריכות לפני ייצור על מחלה מדבקת, כי אני נושאת מחלות זיהומיות אימהיות נגועות השליה במהלך הריון או פתוגנים זיהומיות, ללא הליך פרודקשן או ייצור בשל המוסדות הרפואיים טעויות עצמו להוביל לזיהום אדם שליה פתוגנים למחלות זיהומיות. מוסדות רפואיים בטעות להוביל שליה אנושית עלולים לגרום להתפשטות מחל זיהומיות, מוסדות רפואיים, אף זכאים לזכות להתמודד עם השליה, אך אין זה אומר כי המוסד הרפואי הפטור הרפואי יכול, מוסדות רפואיים אימהיים עדיין יכולים להמשיך אחריות נזיקית. 2. המוסד הרפואי יודיע מיד לאם. 1946, 59 (1) שאומץ על ידי החלטות העצרת הכללית של האו"ם, הזכות למידע כאחת מזכויות האדם הבסיסיות, סעיף 33 של "תקנות מוסד רפואי", כאשר מוסדות רפואיים לבצע ניתוח, בדיקה מיוחדת או טיפול מיוחד, חייבות חולים הסכמה, ואנחנו יקבל לידיו את הסכמת המשפחות או יחסי וחתם שלהם; כאשר לא מצליח להשיג את הדעות של חולים, בן משפחה או קרוב משפחה יקבל לידיו את הסכמת וחתימה. למרות החוק המודרני מאפשר תחזוקה של המינהל הציבורי, שלום הציבור, בלי הסכמת rightholder, עלול לקחת אמצעי דחוף של סילוק או להגביל את זכויותיהם של זכויות לאנשים מסוימים, אבל את הזכות למידע כזכות יסוד של אזרחים, רשויות ציבוריות צריך למלא זה התחייבות. טיפול שלית אדם כרוך כבוד אדם, זכויות אדם, את האנשים הנכונים יש זכות להתמודד עם מוסדות רפואיים הודיעו שליה אנושית צריכים להיות גם הודיעו התחייבויותיהם. למרות הודיע ​​ואינה מפריעה מוסדות רפואיים כדי לקבל את הזכות להיפטר השליה האנושית, אבל זה מפר את הזכות המידע של הצדדים, כפי הצוות הרפואי צריך להסביר את פעולות אבחון וטיפול של התערבויות מצבם הרפואי של המטופל, כגון נכשל למלא את התחייבויותיה, וכתוצאה מכך לנזק למטופל המוסד הרפואי יהיה אחראי לפיצויים. למרות שסין מספקת השליה האנושית יש את האפשרות של התפשטות מחלות זיהומיות ידי טיפול רפואי, אך אינו מציין כיצד השליה יש מחלות זיהומיות שזוהו על ידי מחלקת וכן תוצאה של ממצא של מנגנון הקלה פערים. על פי "מחלות זיהומיות החוק למניעת" קובע כי מחלקות מנהליות הבריאות ממונה על מניעת מחלות זיהומיות ופיקוח וניהול, מניעת מחלות ובקרה של מחלות זיהומיות שמקורן ניטור, חיזוי, אפידמיולוגיה, דיווח ומניעת מחלות אחרות, עבודה מלאה, מוסדות רפואיים מתחייב מניעה וטיפול ומניעה של מחלות זיהומיות בתחום האחריות המתייחסת לטיפול הרפואי של מחלות זיהומיות. שליה אנושית זיהתה למניעת מחלות זיהומיות ובקרה תחול על המוסד, אך לעתים קרובות לבצע מצאה בדיקה פתולוגית בפועל מוסדות רפואיים באמצעות מוסדותיה הפנימיים, מוסדות רפואיים פעם נחשבו כבעל מחלות זיהומיות ישירה כמו סילוק פסולת רפואי, הצדדים פשוט אין דרך הקלה. הרביעי, אדם גוף שלית סעד בנזקים על פי מידע שאילתות המחבר הקשורים לארץ רק שלושה מקרים של הפרת שליה או סכסוך בעלות, אחד עבור 23 אפריל, 2001 מחלוקת השליה האנושית הראשונה של המדינה, שימוע ציבורי על ידי עיריית Jiaxing, בית המשפט העממי המחוזית צג Zhejiang, בית המשפט הסופי כי התובע טוען הנאשם את הזכות לשגות של חמש שנים שלאחריהן הטענה לא ניתן להקים, דחה את תביעת התובעת; שניים -18 באפריל 2011. דא-צ'ינג Ranghulu המחוזי אנשים של בית המשפט קיבל את המחלוקת השליה מקרה, קבע בית המשפט כי אזרחי הרכוש הפרטי החוקי שלהם מוגן על ידי החוק, אמהות אחרי הלידה, השליה צריכה להיות בבעלות כל הנשים, לא יחיד או פרט לא ניתן למכור שליה. רק במקרה של השליה עלול לגרום להתפשטות מחלות זיהומיות, מוסדות בריאות אימהי יש את הזכות לממש את השליה, ואת המצב הזה חייב להודיע ​​אמהות מיד. הנאשם לא סיפקה ראיות כי השליה יש את המקרים מחלה מדבקת, התובע לא יכול להיחשב כחלק פסולת רפואית השליה, אבל זה צריך להיות מוכר כי התובעים היו כל חלק, בשל אובדן של עניין זה נובע משמורת של החולים ובתי החולים נגרמת זה צריך לשאת באשמה על פי החוק, אלא בגלל השליה יכולה לא להיסחר, אי אפשר לדבר על פיצויים עם מחיר השוק, התובע בבית החולים כי אין ראיות כי נאשם פר השליה והרווח שלה, בית המשפט האחרון הסתמך על העיקרון של הון עצמי, לגזור את דינו של הנאשם בבית החולים לפצות את תובע שלית 200 יואן. שלושה לחולי הפרה 16 ​​ביולי, 2015 בייג'ינג Fengtai המחוזי העממית קיבל בית המשפט את הזכות במקרה מחלוקת אחריות הסכמה מדעת, במקרה הנוכחי קבע בית המשפט כי הצוות הרפואי צריך להסביר את המחלה והתערבויות רפואיות לחולים בפעילויות טיפול, לא הצליח להגשים את שלה רלוונטי חובות, גרימת נזק למטופל, המוסד הרפואי דינו, קבע בית המשפט כי קיומו של ארצנו יש כמה מקומות הקבורה מנהגי השליה, לתמוך הקורבנות לתבוע פיצויים בגין נזק מוסרי, אבל מחלקת השליה אסורה מכירת סחורות, ערכם לא צריך להיות להימדד במונחים כספיים, כך התובע ביקש מבית החולים Fengtai הנאשם תביעות פיצויים אובדן השליה לבקש מבית המשפט לא תומך. מתוך שלושת המקרים הנ"ל, אנו יכולים לראות שני קווי דמיון בכל רחבי בית המשפט במהלך משפטו של מקרים דומים, ישנם עקרונות שונים. בית המשפט על אובדן הזדקקות השליה האנושית לפיצוי כספי, בעצם לאסור מכירת השליה בתור סיבה שלא לתמוך. אם אתה חושב שליה אנושית רק שייכת ההיקף, מוסדר בחוק קניין, וכי הדבר יוביל שליה אנושית אדם נכון הוא במצב מביך למדי: גינת שלית חיה אחרת של משפט זכויות קניין, לאחר שסבל הפסדים ניתן לייחס פיצוי כספי, ואנושי הגנה זהה שליה אנושית של משפט זכויות קניין, אבל לא יכול בגלל הפיצוי הכספי האפלת ריקורס, וזה כמובן לא הכוונה חקיקתית של דיני קניין. לכן אני מאמין כי, תחת האיסור של מכירת השליה אנושית הזדקקות מוגבלת לפיצוי כספי בארצנו, רשות השופטת צריכה לשים לב זכויות אישיות מתחולת ההגנה של השליה האנושית, כך להפרות אלה הובילו לבית החולים בשל פיצוי כספי בגין אובדן השליה אנושית אך לא ניתן לייחס הקורבן רשאי לבקש פיצוי על נזק מוסרי בקטגוריה של זכויות אישיות. כאשר המחוקק צריך לשקול חקיקה איך יש את המאפיינים הכפולים של השליה אנושית הזאת "חפצים מיוחדים" אחרים איכותיים ולבנות מנגנון הקלה טוב "דבר מיוחד" כדי להימנע שיפוטית מתרחש כאשר היישום המשפטי של הגנה על זכויות אדם מ הגנה על זכויות קניין אחרת המצב המביך. האורגן המנהלי יקים ולשפר את מנגנון הפיקוח של פסולת רפואית ומנגנוני אחריות שגיאות מזוהים רפואי פסולת, שיפור ועידון "סיווג פסולת רפואי" בהקדם האפשרי. פלילי הגנה הו הונג עדכון אחרון: 18-07-26 18:36

沒有留言:

張貼留言